بستن منو
  • تلفن تماس:021-44205158

فروش، طراحی و ساخت انواع جرثقیل و تجهیزات جانبی آن | تهران وزنه

سیستم خطوط برق رسانی

خطوط برق رسانی

از خطوط برق رسانی با صرفه جویی در فضا به صورت فشرده در تجهیزات الکتریکی متحرک، می توان در جرثقیل، کالسکه و کلیه اسباب و لوازم الکتریکی سبک استفاده کرد. شرکت تهران وزنه به کمک طراحی­ های فنی مهندسان خود، در ارائه سیستم های تغذیه برق و خطوط برق رسانی،برای شما بهترین پیشنهادها را دارد و در جرثقیل­ها و مونوریل های سالن شما مناسب ترین سیستم ها را جمع­ بندی و اجرا می کند.

خطوط برق رسانی، به سه دسته تقسیم می شوند:

1- خطوط برق رسانی کابلی-ریلی خطوط برق رسانی کابلی-ریلی
2- خطوط برق رسانی شینه بسته خطوط برق رسانی شینه بسته جرثقیل
3- خطوط برق رسانی شینه باز خطوط برق رسانی شینه باز جرثقیل